tasku
minaise
tartu
s
sild
roheline kast
Phause logo
ecobon logo
EHITUSE JA PLANEERIMISE KONSULTATSIOONID
Ajal kui ressursside piiratus ning ülerahvastatus koos kliimamuutustega ebakindlat tulevikku ennustab, muutub järjest olulisemaks vastupidavuse ja kestlikkuse tagamine. Paraku muutub seetõttu ka oma elulaadi ja loodud väärtuste säilitamine keerukamaks, sest kestlikkuse faktorite koosmõjud on ettearvamatud ning paraku ka ajas muutuvad.

Olgu väärtuseks kogukond või üksikhoone, on asjatundlik nõustamine kriitilise tähtsusega. Eelkõige tuleb tähelepanupöörata projekti algfaasile, mille jooksul tehakse reeglina kõige olulisemad otsused, mis mõjutavad kogu projekti kulgu ning lõpetatud projekti haldamist ja hooldamist.

Sestap soovime oma teadmiste ja kogemustega teie ettevõtmiste keerulisel rajal abiks olla! Kuna massiteenus ja liigne standardiseerimine meil rõõmu ei paku, lähtume iga projekti puhul selle eripäradest ning läheneme probleemi lahendamisele sobivaima metoodikaga.
Lauri Lihtmaa
Juhatuse liige ja konsultant
Teenused hoone tasandil
1. Passivmaja kvaliteedipõhimõtetel projekteerimise, ehitusmaterjalide valiku ja ehitamise nõustamine
2. Hoone energiatõhususe kriteeriumite saavutamine passivmaja sertifikaadi taotlemisel
3. Uute ja renoveeritavate hoonete tervikliku energiabilansi arvutused (PHPP tarkvara)
4. Energiatõhususe meetmete tasuvusanalüüsid
5. Hoonete 3D visandite modeleerimine
6. Hoone asukohavaliku ja valikust tingitud mõjude analüüsid
7. Hoonete keskkonnamõju hindamine rahvusvaheliste rohemärgiste metoodikaga
8. Elamute renoveerimiskavade koostamine

Teenused naabruskonna ja kogukonna tasandil
1. Planeeringute mõju hindamine rahvusvaheliste rohemärgiste meetoditega
3. Konsultatioonid ja analüüsid jätkusuutlikkuse tagamisel ehitatud keskkonnas
4. Linnasüsteemide kvanitatiivne ja kvalitatiivne analüüs

Teadus ja arendustegevus, koolitused ning etteakanded
1. Partnerlus teadus ja arendustegevustes ehitatud keskkonna jätkusuutlikkuse uuringutes
2. Hoonete ja planeeringute hindamismetoodiakte arendus
3. Ehituse ja planeerimise valdkonna seminaride, konverentside, mõttekodade sisutootmine ning korraldus
4. Koolitused ja nõustamine hoonete ning planeeringute kavandamisel
5. Innovatiivse õppemetoodika arendamine, rakendamine ning koolitused
6. Kõrgharidustasme õppekavade kvaliteedi, sidususe ning eesmärgipärasuse hindamine
7. Intellektuaalse sisu tootmine: töötoad, koolitused, ettekanded, artiklid, juhendid, ekspertarvamused
TEENUSED JA PRAKTIKA
UURINGUD JA PUBLIKATSIOONID
2023 Uuringu raport "ANALÜÜS JA ETTEPANEKUD VÄIKEELAMUTE RENOVEERIMISE PROTSESSIDE
TÕHUSTAMISEKS" (kaasautor)

2023 Artikkel  (kirjastamisel) "Emerging renovation strategies and technical solutions for mass-construction of residential districts built after World War II in Europe" (juhtiv autor)

2023 Uuringu raport "Analüüs ja ettepanekud korterelamute renoveerimise protsesside tõhustamiseks" (kaasautor)

2022 Artikkel "Dynamics of apartment buildings renovation investment costs based on Estoninan renovation grant scheme"

2022 Uuringu raport "Üleriigiline uuring elamute kasutuse väljalangevusest ja tühjenemise mustritest" (kaasautor)

2020 Artikkel "Preliminary Assessment of Preconditions to deliver Carbon Neutrality in Apartment Buildings by 2050" (juhtiv autor)

2018 Artikkel "Intersection of the global climate agenda with regional development: Unequal distribution of energy efficiency-based renovation subsidies for apartment buildings" (juhtiv autor)

2018 Uuringu raport "Korterelamute renoveerimistoetuste meetme arendus"

2014 uuringu lõpparuanne "Korteriühistute renoveerimisvõimekuse hindamise pilootuuring

31.10.2014 EKYL Foorumil ettekanne: "Korteriühistute renoveerimisvõimekus"

29.11.2013 Rakvere targa maja kompetentsikeskuse konverentsi ettekanne "Targa linna vastu?!"Ettekande vidosalvestus.

26.09.2013 Rohevik2013 konverentsi ettekanne "Naabruskonna jätkusuutlikkuse hindamine: Ränilinna juhtum Tartust

21.05.2013 EEBC workshop ettekanne "Energy efficent renovation of multiapartment buildings: social capaciy assessment

24.04.2013
"Teadmistepõhine ehitus 2013" konverentsi ettekanne  "Hoonete rohemärgiste võrdlev analüüs ning õppetunnid Eestile"

13-14.09.2012 NBIA2012 koverentsi ettekanne "Green labeling reshaping the concept of sustainability"

15.06.2011 "Rohevik 2011" konverentsi ettekanne "Roheline ehitus: kuidas mõõta hoone keskkonnasõbralikkust"
Pooleliolevad ariklid:

1. Zero emission building stock of the future: how shrinking settlements contribute to the renovation strategies in residential sector.

2. Practice reacting to research: how renovation policy change resulted in more equal ditributution of renovation grants

3. Why housing associations renounce renovation grants and how does such trend shape the path to carbon neutraleconomy?

4. Feedback loops between  renovation supply chains and regulators

5. How to boost renovation pace among owners of detatched houses
KONTAKT

EcoBon OÜ
reg. 11984399
tel +372 503 2020
info@ecobon.ee
www.ecobon.ee
EE982200221050419857
Meile meeldib probleeme lahendada!