Jätkusuutlikkuse konsultatsioonid
Linnaplaneerimine, ehitus ja rohemärgised
TERE TULEMAST

Ajal kui ressursside piiratus ning ülerahvastatus koos kliimamuutustega ebakindlat tulevikku ennustab, muutub järjest olulisemaks vastupidavuse ja kestlikkuse tagamine. Paraku muutub seetõttu ka oma elulaadi ja loodud väärtuste säilitamine keerukamaks, sest kestlikkuse faktorite koosmõjud on ettearvamatud ning paraku ka ajas muutuvad.

Olgu väärtuseks kogukond või üksikhoone, on asjatundlik nõustamine kriitilise tähtsusega. Eelkõige tuleb tähelepanupöörata projekti algfaasile, mille jooksul tehakse reeglina kõige olulisemad otsused, mis mõjutavad kogu projekti kulgu ning lõpetatud projekti haldamist ja hooldamist.

Sestap soovime oma teadmiste ja kogemustega teie ettevõtmiste keerulisel rajal abiks olla! Kuna massiteenus ja liigne standardiseerimine meil rõõmu ei paku, lähtume iga projekti puhul selle eripäradest ning läheneme probleemi lahendamisele sobivaima metoodikaga.
(c) 2013 EcoBon OÜ
Lauri Lihtmaa, MSc
Juhatuse liige ja konsultant
Teenused hoone tasandil
1. Passivmaja kvaliteedipõhimõtetel projekteerimise, ehitusmaterjalide valiku ja ehitamise nõustamine
2. Hoone energiatõhususe kriteeriumite saavutamine passivmaja sertifikaadi taotlemisel
3. Uute ja renoveeritavate hoonete tervikliku energiabilansi arvutused (PHPP tarkvara)
4. Energiatõhususe meetmete tasuvusanalüüsid
5. Hoone ehitusmaterjalide keskkonnamõju hindamine
6. Hoone elutsükli emissioonide ning energiakulu analüüs ja hindamine
7. Hoonete 3D visandite modeleerimine SketchUp tarkvaraga
8. Hoone asukohavaliku ja valikust tingitud mõjude analüüsid
9. Hoonete keskkonnamõju hindamine rahvusvaheliste rohemärgiste meetoditega
Teenused naabruskonna ja kogukonna tasandil
1. Detailplaneeringute keskkonnamõju hindamine rahvusvaheliste rohemärgiste meetoditega
2. Planeeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH )EU SEA direktiivi tähenduses
3. Konsultatioonid ja analüüsid jätkusuutlikkuse tagamisel ehitatud keskkonnas
4. Linnasüsteemide kvanitatiivne ja kvalitatiivne analüüs
5. Sotsiaalse kapitali analüüsid
Teadus ja arendustegevus, koolitused ning etteakanded
1. Partnerlus teadus ja arendustegevustes ehitatud keskkonna jätkusuutlikkuse uurigutes
2. Roheliste hoonete ja planeeringute hindamismetoodiakte arendus
3. Ehituse ja planeerimise valdkonna seminaride, konverentside, mõttekodade sisutootmine ning korraldus
4. Koolitused ja nõustamine roheliste hoonete ning planeeringute kavandamisel
5. Innovatiivse õppemetoodika arendamine, rakendamine ning koolitused
6. Kõrgharidustasme õppekavade kvaliteedi, sidususe ning eesmärgipärasuse hindamine (eelkõige ehituse ja planeerimise valdkonnas)
7. Intellektuaalse sisu tootmine: töötoad, koolitused, ettekanded, artiklid, juhendid, ekspertarvamused
Teenused ja praktika
Meedia ja publikatsioonid
Toimunud ettekanded
15.06.2011 Rohevik 2011 ettekanne "Roheline ehitus: kuidas mõõta hoone keskkonnasõbralikkust"
03-05.07.2012 Wessex Institute's 1st International Conference on Environmental and Economic Impact on Sustainable Development
13-14.09.2012 NBIA2012 conference presentation "Green labeling reshaping the concept of sustainability"
16-17.11.2012 10th meeting of AESOP thematic group of Complexity and planning, presentation "From scarcity to opportunity"
23.03.2013 EKYL Foorumil ettekanne "Roheline ehitus: korteriühistute võimekus renoveerimisel"
24.04.2013 TTÜ konverents "Teadmistepõhine ehitus 2013" ettekanne "Hoonete rohemärgiste võrdlev analüüs ning õppetunnid Eestile"
21.05.2013 EEBC workshop ettekanne "Energy efficent renovation of multiapartment buildings: social capaciy assessment"
26.09.2013 Rohevik2013 ettekanne "Naabruskonna jätkusuutlikkuse hindamine: Ränilinna juhtum Tartust"
29.11.2013 Rakvere targa maja kompetentsikeskuse konverentsil ettekanne "Targa linna vastu?!"
Ettekande vidosalvestus: https://www.youtube.com/watch?v=XMNVYa4_-og
31.10.2014 EKYL Foorumil ettekanne: "Korteriühistute renoveerimisvõimekus"
12.2014 uuringu lõpparuanne "Korteriühistute renoveerimisvõimekuse hindamise pilootuuring"

http://prezi.com/user/lauri/
KONTAKT

EcoBon OÜ
reg. 11984399
tel +372 503 2020
info@ecobon.ee
www.ecobon.ee
EE982200221050419857
Meile meeldib probleeme lahendada!